Projekty

Bytové domy

Názov projektu Typ dokumentácie rok Miesto Autori
Obytný súbor Airportforum arch. štúdia, vizualizácie, PSP, marketingové podklady, passporty 2009 - 2011 Bratislava - Trnávka Dipl. Ing. Peter A. Bobuš,
Ing.arch. Milan Krpelán
Perla Ružinova (I. etapa) DUR, PSP, RP 2009 - 2011 Bratislava - Mierová-Gagarinova ul. Ing. Zoltán Domonkos,
dipl. Ing. Ján Pisarčík
Medial Zidiny arch. štúdia, feasibility study, DUR 2012 Bratislava - Zidiny Ing. arch. Marek Németh
Polyfunkčný objekt Lachova-Furdekova arch. Štúdia, DUR 2008 - 2009 Bratislava - Lachova-Furdekova ul. Ing. arch. Rudolf Melčák,
Ing. arch. Jozef Gábor,
Ing. arch. Marek Németh
Bytový dom Slávičie údolie RP 2010 Bratislava - Staré Mesto Kleinert s.r.o.
Bytový dom Hlbinná vizualizácie, marketingové podklady, PSP 2010 Bratislava  - Ružinov, Hlbinná ul. Ing. Akad. arch. Mikuláš Bánovský
Bytový dom Malacky PSP, RP 2010 - 2011 Malacky - Pribinova ul. Ing. arch. Miroslav Mesároš
Penzión u Medveďov arch. štúdia 2009 - 2010 Staré Hory Synergies Architects
Obytný súbor Avidol arch. štúdia, PSP 2015 Bratislava - Galvániho ul. Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Radová zástavba Kostolište arch. Štúdia 2015 Kostolište Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
BD Mramor Vlčie hrdlo arch. Štúdia 2017 Bratislava, Ružinov

Ing. arch Ivan Kubík,
Ing. arch. VojtechŠkuta,
Ing. arch. Dominika Dianišová

BD žilinská arch. Štúdia 2018 Bratislava, Staré mesto

Ing. arch Ivan Kubík,
Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta

BD Galvaniho dvory A arch. štúdia, DUR, PSP 2018 Bratislava, Ružinov Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch Vojtech Škuta
BD Malacky BES arch. štúdia, DUR, PSP 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch Vojtech Škuta
BD Malacky námestie štúdia uskutočniteľnosti 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch Vojtech Škuta
obytný súbor BD Malacky arch. štúdia 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch Vojtech Škuta
BD Wolfsberger štúdia uskutočniteľnosti 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch Vojtech Škuta

Polyfunkcie

Názov projektu Typ dokumentácie rok Miesto Autori
Polyfunkčný objekt XAWAX arch. štúdia, PSP, RP, marketingové podklady 2010 - 2011 Bardejov Ing. arch. Peter Doričko,
Ing. arch. Marek Németh
Polyfunkčný areál Centrál vizualizácie, 3D model, DUR, PSP 2010 Bratislava - Ružinov Ing. arch. Ivan Kubík,
Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Polyfunkčný objekt LIVIN arch. štúdia, návrh interiéru, PSP 2011 Zvolen Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Filip Krump
Polyfunkčný objekt SmartLight arch. štúdia, PSP, RP 2012 - 2013 Bratislava - Pestovateľská ul. Ing. arch. Marek Németh
Administratívna budova Thámová 18 arch. štúdia, PSP, RP 2012 - 2013 Praha - Karlín Ing. arch. Marek Németh
Administratívna budova Novartis arch. štúdia 2012 Bratislava Ing. arch. Peter Doričko,
Ing. arch. Marek Németh
Rekonštrukcia budovy OO PZ Trnava arch. štúdia, PSP, RP 2008 - 2010 Trnava Ing. arch. Rudol Melčák
Administratívna budova Chemes arch. štúdia 2013 Humenné - Chemlonská ul. Ing. arch. Marek Németh
adaptácia kaštieľa Voderady štúdia uskutočniteľnosti 2017 Voderady Ing. arch Ivan Kubík,
Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Multifunkčný komplex Za stanicou štúdia uskutočniteľnosti 2018 Bratislava, Nové mesto Ing. arch Ivan Kubík
Dom opatrovateľských služieb arch. štúdia 2018 Bratislava, Nové mesto Ing. arch Ivan Kubík
Multifunkčný areál Malacky arch. štúdia 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta,
Ing. arch. Dominika Dianišová

Rodinné domy

Názov projektu Typ dokumentácie rok Miesto Autori
Rodinný dom Kate arch. štúdia 2012 Malacky Synergies Architects
Rodinný dom Potočná arch. štúdia, PSP, RP 2009 - 2010 Bratislava - Rača Synergies Architects
Rodinný dom Jakubov arch. štúdia 2010 - 2011 Jakubov Synergies Architects
Rodinný dom Nová arch. štúdia, PSP, RP 2012 - 2013 Lozorno Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Veterná arch. štúdia, PSP, RP 2012 - 2013 Lozorno Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Kostolište arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Kostolište Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Martina Benku arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Malacky Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom J. Kubinu arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Malacky Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Tichá arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Malacky Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Ivanka pri Dunaji arch. štúdia, PSP, RP 2012 - 2013 Ivanka pri Dunaji Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Kostolište arch. štúdia, PSP, RP 2011 - 2013 Malacky Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Jasenov arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Jasenov Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Poľná arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Veľké Leváre Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Kostolište arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Kostolište Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Lozorno arch. štúdia, PSP, RP 2014 Lozorno Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Myjavská arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Bratislava - Myjavská ul Ing. arch. Marek Németh
Dom Lesného Spoločenstva PSP, RP 2014 Kostolište Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Smolenice arch. štúdia 2013 Smolenice Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Kalista Orgoňa arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Malacky Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Svätý Jur arch. štúdia, PSP, RP 2013 - 2014 Svätý Jur Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Jakubov arch. štúdia 2013 - 2014 Jakubov Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Pezinok arch. štúdia 2013 - 2014 Pezinok Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Hodžova arch. štúdia 2014 Malacky Ing. arch. Marek Németh
Městečko u Chotyšan arch. štúdia, PSP 2014-2015 Česká republika - Chotyšany Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Limbach arch. štúdia 2014 Limbach Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Rodinný dom Karlovka arch. štúdia 2014 Bratislava - Karlova Ves Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Modra arch. štúdia, PSP 2014-2015 Modra Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Rodinný dom Devín arch. štúdia 2015 Bratislava - Devín Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Rodinný dom Edelstal arch. štúdia 2015 Rakúsko - Edelstal Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Závod arch. štúdia 2015 Závod Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Rodinný dom Malý Leg arch. štúdia 2015 Malý Leg Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
adaptácia historickej stavby Jesenského arch. štúdia 2017 Bratislava, Staré mesto Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Zóna RD Rohožník arch. štúdia 2017 Rohožník Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Zóna RD Limbach arch. štúdia, DUR 2017 Limbach Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Lesné arch. štúdia 2017 Lesné (Michalovce) Ing. arch. Marek Németh
Zóna RD Most pri Bratislave 2017 Most pri Bratislave Ing. arch. Marek Németh
Zóna RD Kuchyňa sady arch. štúdia, PSP 2018 Kuchyňa Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Sološnica arch. štúdia 2018 Sološnica Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Trnava arch. štúdia, PSP 2018 Trnava Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
dvojdom Malé Leváre ZOU arch. štúdia 2018 Malé Leváre Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
rekonštrukcia RD Malacky SCH arch. štúdia, PSP 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh
trojdom Kostolište arch. štúdia, PSP, RP 2018 Kostolište Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
rekonštrukcia RD Jaskov arch. štúdia 2018 Bratislava, Nové mesto Ing. arch. Marek Németh
RD Blatné arch. štúdia 2018 Blatné Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Lehnice arch. štúdia, PSP 2018 Lehnice (Dunajská streda) Ing. arch. Marek Németh
Radová zástavba Kostoliste DUL arch. štúdia, PSP 2018 Kostolište Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Záhorská SLEZ arch. štúdia, PSP 2018 Záhorská Bystrica Ing. arch. Marek Németh
RD Malacky HUR arch. štúdia, PSP 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh
RD Záhorská BAL arch. štúdia 2018 Záhorská Bystrica Ing. arch. Marek Németh
RD Záhorská MOS arch. štúdia, PSP 2018 Záhorská Bystrica Ing. arch. Marek Németh
RD Dunajská Lužná arch. štúdia 2018 Dunajská Lužná Ing. arch. Marek Németh
Zóna RD Cabaj-Čápor arch. štúdia 2018 Cabaj - Čápor Ing. arch. Marek Németh
Zóna RD Rusovce arch. štúdia 2018 Rusovce Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD kostolište arch. štúdia 2018 Kostolište Ing. arch. Marek Németh
RD Čunovo PSP 2018 Čunovo Ing. arch. Marek Németh
RD Stupava arch. štúdia 2018 Stupava Ing. arch. Marek Németh
Apartmánové domy Jasná arch. štúdia 2018 Jasná Chopok Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Devín arch. štúdia 2018 Devín Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Dubnica arch. štúdia 2018 Dubnica Ing. arch. Marek Németh
RD Holíč arch. štúdia 2018 Holíč Ing. arch. Marek Németh
Dvojdom Kostolište arch. štúdia, PSP, RP 2018 Kostolište Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Zálesie arch. štúdia 2018 Zálesie (Senec) Ing. arch. Marek Németh
Zóna RD Dojč arch. štúdia 2018 Dojč (Senica) Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Rusovce arch. štúdia 2018 Bratislava, Rusovce Ing. arch. Marek Németh
RD Jelka arch. štúdia 2018 Jelka (Galanta) Ing. arch. Marek Németh
Apartmánový dom Tuhovčák štúdia uskutočniteľnosti 2018 Bratislava, Nové mesto Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Hrdlovič arch. štúdia 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh
RD Jiriste arch. štúdia 2018 Bratislava, Vrakuňa Ing. arch. Marek Németh
RD Zelinka arch. štúdia 2018 Modranka (Trnava) Ing. arch. Marek Németh
RD Banská Štiavnica arch. štúdia 2018 Banská Štiavnica Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD rodina Sláviková arch. štúdia 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta

Ostatné

Názov projektu Typ dokumentácie rok Miesto Autori
Súťaž Františkánske námestie arch. štúdia 2010 Bratislava - Staré Mesto Kleinert s.r.o., Synergies Architects
Návrh obnovy osobného lodného prístavu arch. štúdia 2010 Bratislava - prístav Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivica Jakabovičová,
Ing. arch. Filip Krump,
Ing. arch. Marek Lakoštík,
Ing. arch. Marián Potočár
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí arch. štúdia, PSP 2013 Porúbka, Humenné Ing. arch. Marek Németh
Návrh rekonštrukcie polyfunkšného objektu Zekon arch. štúdia 2013 Humenné Ing. arch. Marek Németh
Poľovnícka chata arch. štúdia, PSP 2012 Humenné Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
Chata Smolenice arch. štúdia 2013 - 2014 Smolenice Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
VW Pilothalle arch. štúdia 2011 Bratislava Ing. arch. Marek Németh
Poľovnícka chata arch. štúdia 2014 Humenné Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Štadión Bahrajn arch. štúdia 2011 Bahrain Ing. arch. Peter Doričko,
Ing. arch. Marek Németh
Letný dom arch. štúdia 2014 Humenné Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Futbalový štadión Viedeň arch. štúdia 2011 Viedeň Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Peter Doričko,
Ing. arch. Filip Krump
Rekonštrukcia pekárne arch. štúdia, PSP, RP 2014 Spišská Nová Ves Ing. arch. Marek Németh
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko arch. štúdia 2014 Smižany, Spišská Nová Ves Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Pneuservis Malacky PSP 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Chill out zóna Malacky arch. štúdia 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh
Jablonica urbanistická štúdia 2018 Jablonica Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Vlaková stanica Poriadie arch. štúdia 2018 Malacky Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta

Interiéry

Názov projektu Typ dokumentácie rok Miesto Autori
Hotel a wellness Helios štúdia int., vizualizácie 2008 Vysoké Tatry Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
Tatranský apartmán 3 štúdia int., vizualizácie, RP 2010 Vysoké Tatry Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
Tatranský apartmán 2 štúdia int., vizualizácie, RP 2010 Vysoké Tatry Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
Tatranský apartmán 1 štúdia int., vizualizácie, RP 2010 Vysoké Tatry Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
Polyfunkčný objekt Livin štúdia int., vizualizácie 2010 - 2011 Zvolen Ing. arch. Marek Németh
Interiér bytu Riverpark štúdia int., vizualizácie 2011 Bratislava - Riverpark Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
Polyfunkčný objekt XAWAX štúdia int., vizualizácie 2012 - 2013 Bardejov Ing. arch. Peter Doričko,
Ing. arch. Marek Németh
Poľovnícka chata štúdia int., vizualizácie 2011 východné Slovensko Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
Polyfunkčný objekt SmartLight štúdia int., vizualizácie 2013 - 2014 Bratislava - Pestovateľská ul. Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Rodinný dom Ivanka pri Dunaji štúdia int., vizualizácie 2012 - 2013 Ivanka pri Dunaji Ing. arch. Marek Németh
Administratívna budova Thámová 18 štúdia int., vizualizácie 2013 - 2014 Praha - Karlín Ing. arch. Marek Németh
Rodinný dom Lozorno štúdia int., vizualizácie, projekt interiéru 2014-2015 Lozorno Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Byt Trnava štúdia int., vizualizácie, projekt interiéru 2014 Trnava Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Polyfunkčný objekt Unilever štúdia int., vizualizácie 2014 Praha - Karlín Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Apartmány Jasná štúdia int., vizualizácie, projekt interiéru 2014 Jasná, Vysoké Tatry Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Interiér bytu pri Mýte štúdia int., vizualizácie 2015 Bratislava - pri Mýte Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Vojtech Škuta
Office Wisible štúdia - výtvarno architektonický návrh, realizačný projekt 2017-2018 Bratislava, Ružinov Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Dominika Dianišová,
Ing. arch. Vojtech Škuta
RD Trnava štúdia - výtvarno architektonický návrh 2018 Trnava Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Ivana Senteská
trojdom Kostolište štúdia - výtvarno architektonický návrh 2018 Kostolište Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Dominika Dianišová
Apartmánové domy Jasná štúdia - výtvarno architektonický návrh 2018 Jasná Chopok Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Dominika Dianišová,
Ing. arch. Ivana Hovančáková
Klientské centrum BVS štúdia - výtvarno architektonický návrh 2018 Lamač, Skalica, Senec Ing. arch. Marek Németh,
Ing. arch. Dominika Dianišová,
Ing. arch. Ivana Hovančáková