O nás

 • SYNERGIES architects založil v roku 2007 architekt Marek Németh po dlhoročnej praxi v Ateliéri Ivana Kubíka. Je spoluautor viacerých významných projektov, ako IURIS HOUSE (nominácia na hlavnú cenu stavba roka 2006) alebo CENTRÁL Bratislava (stavba roka 2013).
 • Tím tvoria skúsení architekti a stavební inžinieri. Práve synergia v názve ateliéru má byť odkazom na princípy našej práce a tvorby.
 • NAVRHUJEME v súlade so súčasnými požiadavkami na architektúru, s dôrazom na funkčnosť, estetiku a celkovú harmóniu objektu v kontexte danej lokality. Rozvíjame rôzne metódy koncipovania návrhu energií od VASTU až po princípy energeticky efektívneho navrhovania budov.
 • Od roku 2007 má tím Synergies Architects v portfóliu typologicky rôznorodé projekty ako obchodné centrá, polyfunkčné objekty, budovy občianskej vybavenosti, budovy na bývanie a rodinné domy, ako aj rôzne iné priemyselné stavby.
 • V portfóliu máme taktiež množstvo zaujímavých projektov interiérov, napr. luxusné apartmány vo Vysokých Tatrách. Pri projektoch interiérov máme dlhoročnú spoluprácu s architektkou Ivanou Senteskou.
 • PROJEKTUJEME všetky naše stavby v 3D BIM programoch, pričom vychádzame z aktuálnych trendov a znalostí v oblasti stavebníctva.
 • Od roku 2009 sme rozšírili naše služby o Stavebnú činnosť. REALIZUJEME výlučne stavby, ktoré sme sami projektovali v presvedčení, že práca na projekte od štúdie až po jeho realizáciu je najlepší spôsob tvorby kvalitných stavieb a dáva nám možnosť dotiahnuť naše návrhy, myšlienky a projekty do hmotnej a reálnej podoby.
 • Skúsenosti z vlastnej realizačnej činnosti zlepšili kvalitu projektov a zaručujú klientovi istotu, že projekt obsahuje len overené, dostupné a efektívne riešenia.
 • Chceme svojou prácou dosiahnuť radosť a uspokojenie všetkých zúčastnených strán: zákazníka, nás a rovnako aj okolia, ktoré stavba ovplyvní. Potrebnú motiváciu umocňuje vydarený výsledok našej práce. Veríme, že naše stavby sú toho dôkazom.

v čom sme lepší ...

Projektujeme výhradne v 3D BIM programoch (Building information Modeling - Informačné Modelovanie Stavieb), čo klientom prináša mnohé výhody:

 • všetky stupne projektu projektované v 3D, modelované 1:1
 • komplexná priestorová prezentácia projektu klientovi v každej etape projektu
 • 3D náhľady, vizualizácie, prechádzky cez objekt, videá a pod.
 • vysoká kvalita kontroly stavby a všetkých konštrukcií
 • v každej etape projektu databázové výstupy celej stavby
 • vždy reálne a aktuálne výkazy plôch a kubatúr (objemová kontrola)
 • priestorová koordinácia inštalácií a sietí celej stavby - odstránenie častých problémov pri realizácii
 • rýchlo dostupné a vždy reálne marketingové podklady aj 3D - vysoký štandard prezentácie

Projektujeme v štandarde nízkoenergetických stavieb, v prípade požiadavky vieme dosiahnuť pasívny štandard pri zachovaní ekonomickej hospodárnosti. Na tieto účely sme získali certifikát "Certifikovaný projektant pasívnych domov" inštitútom Passivhaus Institut v Darmstadte a sme aktívnym členom slovenskej organizácie iEPD.

Všetky naše stavby projektujeme so zreteľom na zdravé bývanie a dbáme na to, aby naše stavby mali všetky energetické toky v dome prirodzené, bez geopatogénnych zón a negatívneho sálania, s maximalizovanými svetelnými podmienkami, všade s komfortnou teplotou a kontrolovaným čerstvým vzduchom. 

Čo dostanete u nás k projektu naviac...

 • 3D (BIM) model stavby a jeho priestorová prezentácia formou vizualizácii, 3D náhľadov na exteriér aj interiér, video prechádzky a pod.
 • Od začiatku projektu cenovú ponuku stavby a počas všetkých zmien a riešení všetkých konštrukcií vždy reálny výpočet ceny realizácie.
 • Výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa PHPP – presný výpočet nákladov na vykurovanie pre viacero alternatív zateplení - možnosť správnej voľby medzi vstupnými nákladmi a mesačnými poplatkami.
 • Všetky stavebné konštrukcie a detaily riešené s ohľadom na realizáciu s využitím skúsenosti z výstavby domov. Žiadne teoretické a nerealizovateľné výmysly.
 • Koncepčný návrh interiéru kúpeľne a kuchyne.
 • Výber materiálov a farieb a prezentácia vzoriek na jednom mieste v ateliéri.

Čo vám ponúkame ...

 • Vyhodnotenie vhodnosti a kvality pozemkov
 • Štúdiu uskutočniteľnosti (zhodnotenie investičného zámeru)
 • Architektonická štúdia s 3D prezentáciou a vizualizáciami
 • Kompletná projektová dokumentácia pre všetky stupne projektu
 • Štúdia a projekt interiéru
 • 3D Animácie, interaktívne prezentácie a videá
 • Projekt skutkového stavu vrátane zamerania a 3D modelu
 • Autorský dozor
 • Konzultácia a poradenstvo v oblasti realít
 • Realizácia stavieb a interiérov