Bytové domy

Polyfunkčný objekt Avidol

typ dokumentácie: Štúdia + vizualizácie, Projekt pre stavebné povolenie Marketingové podklady, passporty

autori návrhu: Dipl. Ing. Peter A. Bobuš Ing. arch. Milan Krpelán
generálny projektant: Synergies architects s.r.o
miesto stavby: Bratislava-Trnávka

rok: 2009-2011

Celková plocha pozemku: 22 400 m2
Zastavaná plocha objektami: 6700,0 m2
Plocha komunikacií a spevnených plôch: 8100,0 m2
Plocha zelene: 7500,0 m2
Celková úžitková plocha: 46 825,0 m2
Úžitková plocha bytov: 28 360,0 m2
Celkový obostavaný priestor: 139 000 m3

Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol
Polyfunkčný objekt Avidol

Zoznam projektov