Bytové domy

Bytový dom Perla Ružinova

typ dokumentácie:
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Projekt pre stavebné povolenie
Realizačný projekt

autori návrhu: Ing. Zoltán Domonkos dipl. Ing. Ján Pisarčík spolupráca Ing. arch. Marek Németh Ing. arch. Ivor Mečiar
miesto stavby: Mierova-Gagarinova Bratislava

rok: 1.etapa: 2009-2011

Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova
Bytový dom Perla Ružinova

Zoznam projektov