Bytové domy

Bytový dom Medial Zidiny

typ dokumentácie: architektonická štúdia, feasibility study, územné rozhodnutie

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh miesto stavby: Bratislava, Zidiny
rok: 2012

plocha pozemku: 13 425 m2

Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny
Bytový dom Medial Zidiny

Zoznam projektov