Bytové domy

Lachova - Furdekova

typ dokumentácie: štúdia dokumentácia pre územné rozhodnutie

autori návrhu: Ing. arch. Rudolf Melčák Ing. arch. Jozef Gábor Ing. arch. Marek Németh
miesto stavby: Bratislava, Lachova-Furdekova ul.

rok: 2008-2009

Celková plocha pozemku: 2560,60 m2
Zastavaná plocha objektom: 541,00 m2
Celková podlažná plocha: 5819,60 m2
Úžitková plocha bytov: 3896,32 m2
Úžitková plocha administratíva: 1212,38 m2

Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova
Polyfunkčný objekt  Lachova - Furdekova

Zoznam projektov