Bytové domy

Bytový dom Malacky

typ dokumentácie: projekt pre stavebné povolenie realizačný projekt

autori návrhu: Ing. arch. Miroslav Mesároš
miesto stavby: Malacky, Pribinova ulica

rok: 2010-2011

úžitková plocha 1.NP: 645,17 m2
úžitková plocha 2.NP: 715,97 m2
úžitková plocha 3.NP: 713,59 m2
úžitková plocha 4.NP: 713,59 m2
úžitková plocha 5.NP: 728,04 m2

Bytový dom Malacky
Bytový dom Malacky
Bytový dom Malacky
Bytový dom Malacky
Bytový dom Malacky
Bytový dom Malacky
Bytový dom Malacky
Bytový dom Malacky

Zoznam projektov