Bytové domy

Bytový dom Galvaniho Dvory

typ dokumentácie: Štúdia + vizualizácie, Projekt pre stavebné povolenie Marketingové podklady, passporty

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Vojtech Škuta

generálny projektant: Synergies architects s.r.o
miesto stavby: Bratislava, Galvaniho ul.

rok: 2014-2016

Celková plocha pozemku: 7687 m2
Zastavaná plocha objektami: 3135,0 m2
Celková úžitková plocha: 20 088,0 m2

Celkový počet bytov: 171

Celkový počet apartmánov: 60

Bytový dom Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory
Bytové domy / Polyfunkčný objekt Galvaniho Dvory

Zoznam projektov