Blog

Geopatogénne zóny

Geopatogénne zónyKeď reklamný leták nemeckej firmy tvrdí, že čínsky cisár Quang Hsu sa už pred štyrmi tisícročiami zaoberal dráždivými zónami, znie to zvláštne. Ale keď existenciu geopatogénnych zón (čiže tých, čo sa v minulosti nazývali dráždivé) údajne začala pred 60 rokmi potvrdzovať veda, človek akosi začal upúšťať od pochybností. O týchto veciach sa u nás donedávna mlčalo, alebo boli označované za pavedu, čím sa stalo, že aj dnes ešte platí pomerne vysoká nedôvera voči málo známym javom. Je táto nedôvera namieste?

Živý organizmus, a to nielen človeka, ale aj psa, dobytka či rastliny, zdržiavajúci sa v geopatogénnych zónach, je nimi jednoznačne oslabený. U človeka sa to prejaví v podobe pretrvávajúcej únavy, zníženou schopnosťou organizmu brániť sa proti všetkým chorobám. Pes si na také miesto ani neľahne. Rastlina v kvetináči v takejto zóne začne vädnúť.

Vplyv dráždivých zón na ľudský organizmus skúmali aj naši lekári. Vysvitlo, že pozorovateľné a merateľné anomálie rôznych fyzikálnych polí v miestach dráždivých zón spôsobujú celý rad zmien v reaktivite biologických systémov, narúšajú fyziologické, psychické aj enzymatické procesy organizmu. Mení sa bunkový tlak aj elektrické pomery v bunke, vzniká pocit chladu a prievanu s predpokladmi pre vznik reumatizmu, pocity malátnosti, únavy, smútku, studených nôh, návalov krvi do hlavy. Dochádza tiež k zmenám bioelektrickej činnosti mozgu, činnosti štítnej žľazy, k zmenám morfológie krvi aj k zmenám, množstva histamínu atď.

Bol urobený prieskum tandemom Juryšej – Gardavský roku 1983 na sídelnom území Letná v Olomouci. Nádorové ochorenie, ktoré mali na svedomí 104 mŕtvych a 28 chorých boli evidované v 68 objektoch. Na celom území boli vo všetkých uliciach zistený priebeh podzemných vodných tokov. Postupne boli tieto toky detekované v záhradách, domoch aj bytoch: v domoch, kde tieto toky prechádzali len okrajovo, alebo ich obchádzali, ochorenia ani úmrtia zistené neboli. No zároveň sa ukázalo, že okrem jedného prípadu prechádazli vždy pod posteľami mŕtvych alebo chorých pozemné vodné toky a okrem dvoch prípadov korelovalo miesto kríženia rôznych typov geopatogénnych zón a plôch týchto zón. Zvyčajne ležali nádory v strede kríženia dvoch , troch až štyroch pásov a plôch geopatogénnych zón.

Najhoršie je dlhodobé vystavenie organizmu pôsobenia geopatogénnych zón, čo sa deje predovšetkým v spánku, v noci. Keď psychotronik zistí, že spíte alebo pracujete v takejto zóne, môžete si premiestniť posteľ či pracovný stôl a zdravotný stav by sa vám podstatne mal zlepšiť.

Zoznam článkov