Blog

BIM projektovanie

V súčasnej dobe sa v projekcii do popredia čoraz viac dostáva pojem BIM projektovanie. Toto označenie je skratkou z anglického „Building Information Modeling“, čo v preklade znamená informačné modelovanie stavieb. Laicky povedané, ako by ste si stavbu postavili v počítači.

Toto umožňujú moderné počítačové programy, kde sa projekt už „nekreslí“ v 2D, tak ako to donedávna bolo zvykom, ale sa „modeluje“ v 3D. To znamená, že objekt sa v programe pripravuje tak ako by sa v skutočnosti aj staval. Projekt spracovaný v 3D dokáže ponúknuť reálne predstavy o stavbe, a nesie v sebe komplexné informácie o danom objekte. Či už sú to základné plošné výmery priestorov, alebo kompletné plošné a objemové výmery jednotlivých plôch, objemov, materiálov, jednoducho všetkého čo model obsahuje. Súčasťou sú taktiež rôzne projektové analýzy, ktoré dopomáhajú ku zefektívňovaniu stavby.

2D program
2D program
2D program
2D program
2D program
2D program

Takto približne vyzerala projektová dokumentácia, ktorá bola spracovaná v klasických 2D programoch. K dispozícii máme pôdorys, rez a pohľady na stavbu. Donedávna boli tieto informácie úplne postačujúce. Nevýhodou ale bolo to, že investor mal len veľmi okresanú predstavu o svojej stavbe a často krát si až po jej dokončení uvedomil, čo nie je dobre a čo mohlo byť spravené ináč. Ale ako sa vraví, to už je neskoro.

V tejto modernej dobre, rovnako ako stúpajú požiadavky na technológie a ich pokrok, tak súčasne sa zvyšujú aj nároky na projekciu, jej zefektívnenie a urýchlenie. Projekt už nemá byť len obyčajné grafické zobrazenie, ale má ponúknuť investorovi čo najdokonalejšiu a najvernejšiu simuláciu stavby. A toto sú presne faktory, ktoré nám BIM projektovanie prináša.

3D program
3D program
3D program
3D program
3D program
3D program
3D program
3D program
3D program
3D program
3D program

A takto vyzerá projektová dokumentácia, ktorá bola spracovaná v BIM programe. Okrem toho, že investor získava reálnu predstavu o stavbe, jej hmotnom aj architektonickom prevedení, taktiež v reálnom čase dostáva kompletný výkaz stavebných konštrukcií, materiálov a prvkov z celej stavby. Všetky požiadavky a pripomienky investora môžu byť priamo na stretnutí pred nim zapracované, čím sa urýchľuje celkový priebeh projektu ako sa aj optimalizuje počet stretnutí.

Veď, v konečnom hľadisku, porovnajte sami, ktorá verzia by pre vás, ako budúceho potencionálneho staviteľa, bola prípustnejšia?

Zoznam článkov