Dokončovacie práce

RD Záhorská Bystrica

dokončovanie stavby

autori návrhu: Ing.arch. Ján Tvrdoň
miesto stavby: Bratislava - Záhorská Bystrica

rok: 2013-2014

RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica
RD Záhorská Bystrica

Zoznam projektov