Administratívne budovy

AB Smartlight

realizácia stavby

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh
miesto stavby: Pestovateľská 8/A, Bratislava

rok: 2012-2013

AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight
AB Smartlight

Zoznam projektov