Rodinné domy

RD Kostolište

realizácia stavby

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh
miesto stavby: Kostolište 

rok: 2012-2013

RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište
RD Kostolište

Zoznam projektov