Novinky

obytný súbor BD Malacky

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Vojtech Škuta
miesto stavby: Malacky

rok: 2018

Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky
Bytové domy / obytný súbor BD Malacky

Zoznam noviniek