Novinky

Zona RD Rusovce

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Vojtech Škuta
miesto stavby: Rusovce

rok: 2018

Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce
Rodinné domy / Zona RD Rusovce

Zoznam noviniek