Animácie

Prezentácie

Interaktívne prezentácie

typ projektu: interaktívna 3D animácia

popis: interaktívne prechádzky interiérom a exteriérom formou samostatnej aplikácie na štýl 3D hry spustiteľnej na počítači klienta

rok: 2011

Prezentácie
Interaktívne prezentácie
Interaktívne prezentácie

Zoznam projektov