Vizualizácie

Trinity

Bytový dom Trinity

typ dokumentácie: vizualizácie

autori návrhu:
miesto stavby: Bratislava

rok: 2014

Trinity
Bytový dom Trinity
Bytový dom Trinity
Bytový dom Trinity
Bytový dom Trinity
Bytový dom Trinity

Zoznam projektov