Vizualizácie

Donaufelder

Bytový dom a interiér bytu Donaufelder

typ dokumentácie: vizualizácie

autori návrhu:
miesto stavby: Viedeň

rok: 2014

Donaufelder
Bytový dom a interiér bytu Donaufelder
Bytový dom a interiér bytu Donaufelder
Bytový dom a interiér bytu Donaufelder
Bytový dom a interiér bytu Donaufelder
Bytový dom a interiér bytu Donaufelder
Bytový dom a interiér bytu Donaufelder
Bytový dom a interiér bytu Donaufelder

Zoznam projektov