Vizualizácie

Machnáš

Bytový dom Machnáš

typ dokumentácie: vizualizácie

autori návrhu:
miesto stavby: Bratislava

rok: 2013

Machnáš
Bytový dom Machnáš
Bytový dom Machnáš
Bytový dom Machnáš
Bytový dom Machnáš

Zoznam projektov