Ostatné

Hradisko

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh
miesto stavby: Smižany - Spišská Nová Ves

rok: 2014

Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko
Návrh rekonštrukcie chaty Hradisko

Zoznam projektov