Ostatné

Futbalový štadión

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh Ing. arch. Peter Doričko Ing. arch. Filip Krump
miesto stavby: Viedeň

rok: 2011

Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión
Futbalový štadión

Zoznam projektov