Ostatné

Letný Dom

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh Ing.arch. Vojtech Škuta
miesto stavby: Humenné

rok: 2014

Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom
Letný Dom

Zoznam projektov