Ostatné

Štadión Bahrain

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh Ing. arch. Peter Doričko
miesto stavby: Bahrain

rok: 2011

Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain
Štadión Bahrain

Zoznam projektov