Ostatné

Poľovnícka chata

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh Ing.arch. Vojtech Škuta
miesto stavby: Humenné

rok: 2014

Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata

Zoznam projektov