Ostatné

Chata Smolenice

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh Ing.arch. Vojtech Škuta
miesto stavby: Smolenice

rok: 2013-2014

Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice
Chata Smolenice

Zoznam projektov