Ostatné

Poľovnícka chata

typ dokumentácie: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh Ing.arch. Ivana Senteská
miesto stavby: Humenné, Gaštanová ulica

rok: 2012

Úžitková plocha: 1.NP = 323,56 m2 2.NP = 212,79 m2
Zastavaná plocha objektom: 1.NP = 371,56 m2

Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata
Poľovnícka chata

Zoznam projektov