Ostatné

ZEKON

Návrh rekonštrukcie polyfunkčého objektu ZEKON

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh
miesto stavby: Humenné

rok: 2013

Úžitková plocha 1.NP: 1978,41 m2
Úžitková plocha 2.NP: 1975,42 m2
Úžitková plocha 3.NP: 1148,77 m2

ZEKON
Návrh rekonštrukcie polyfunkčého objektu ZEKON
Návrh rekonštrukcie polyfunkčého objektu ZEKON
Návrh rekonštrukcie polyfunkčého objektu ZEKON
Návrh rekonštrukcie polyfunkčého objektu ZEKON

Zoznam projektov