Ostatné

Závod Porúbka

Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka

typ dokumentácie: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh
miesto stavby: Porúbka, Humenné

rok: 2013

Plocha areálu: 55 563,3 m2
Počet stavebných objektov: 13
Plocha stavebných objektov: 1508,5 m2
Zoznam stavebných objektov:

  • Rekonštrukcia existujúceho oplotenia a vstupnej brány
  • Asanačný brod
  • Velín, hygienické zázemie,spracovanie a sklad vajec
  • Nádrž protipožiarnej vody
  • Nadzemný krytý dopravník vajec
  • Výroba krmných zmesí
  • Prístrešok areálovej techniky
Závod Porúbka
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka
Závod na spracovanie vajec a výrobu kŕmnych zmesí Porúbka

Zoznam projektov