Ostatné

Lodný prístav v BA

Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing.arch. Marek Németh Ing.arch. Ivica Jakabovičová Ing.arch. Filip Krump Ing.arch. Marek Lakoštík Ing.arch. Marián Potočár
miesto stavby: Bratislava

rok: 2010

Lodný prístav v BA
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave
Návrh obnovy osobného lodného prístavu v Bratislave

Zoznam projektov