Polyfunkcie

XAWAX

typ dokumentácie: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, marketingové podklady

autori návrhu: Ing. arch. Peter Doričko Ing. arch. Marek Németh
miesto stavby: Bardejov

rok: 2010-2011

Celková plocha pozemku: 5017,65 m2
Zastavaná plocha pozemku: 3040,00 m2
Úžitková plocha objektu: 9889,75 m2

XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX
XAWAX

Zoznam projektov