Polyfunkcie

Centrál

Stavba roka 2013

typ dokumentácie: vizualizácie, 3D model, dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

autor návrhu: Ing. arch. Ivan Kubík
spoluautori návrhu: Ing. arch. Marek Németh Ing. arch. Radoslav Vlkovič
miesto stavby: Bratislava-Ružinov

rok: 2010

Centrál
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013
Polyfunkčný areál Centrál - Stavba roka 2013

Zoznam projektov