Polyfunkcie

LIVIN

typ dokumentácie: architektonická štúdia, návrh interiéru, projekt pre stavebné povolenie

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh Ing. arch. Filip Krump
miesto stavby: Zvolen

rok: 2011

Celková plocha stavebného pozemku: 3852,60 m2
Zeleň: 420,00 m2
Komunikácia pre vozidlá: 543,40 m2
Parkoviská: 1095,00 m2
Celková hrubá plocha 1.PP: 1696,00 m2
Celková hrubá plocha 1.NP: 2382,00 m2
Celková hrubá plocha 2.NP: 1695,00 m2
Celková hrubá plocha objektu: 5774,00 m2

LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN

Zoznam projektov