Polyfunkcie

AB Thámová 16

typ dokumentácie: štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh
miesto stavby: Praha - Karlín

rok: 2012-2013

Úžitková plocha:
1.PP = 1165,83 m2
1.NP = 1138,99 m2
2.NP = 1140,63 m2
3.NP = 863,52 m2
4.NP = 781,87 m2
5.NP = 782,26 m2
6.NP = 781,45 m2
7.NP = 776,78 m2
8.NP = 688,68 m2

AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16
AB Thámová 16

Zoznam projektov