Polyfunkcie

NOVARTIS

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing. arch. Peter Doričko Ing. arch. Marek Németh
miesto stavby: Bratislava

rok: 2012

Úžitková plocha:
Alternatíva 1 : 4032,00 m2
Alternatíva 2 : 3662,00 m2

NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS
Administratívna budova NOVARTIS

Zoznam projektov