Polyfunkcie

AB CHEMES

typ dokumentácie: štúdia

autori návrhu: Ing. arch. Marek Németh
miesto stavby: Humenné, Chemlonská ulica

rok: 2013

hrubá plocha výškovej budovy: 4286,47 m2

AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES
AB CHEMES

Zoznam projektov