Polyfunkcie

Multifunkčný areál Malacky

typ dokumentácie: štúdia

autor návrhu: Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Vojtech Škuta, Ing. arch. Dominika Dianišová
miesto stavby: Malacky

rok: 2018

Multifunkčný areál Malacky
Polyfunkcie / Multifunkčný areál Malacky
Polyfunkcie / Multifunkčný areál Malacky
Polyfunkcie / Multifunkčný areál Malacky
Polyfunkcie / Multifunkčný areál Malacky
Polyfunkcie / Multifunkčný areál Malacky

Zoznam projektov