Polyfunkcie

Dom opatrovateľských služieb

typ dokumentácie: štúdia

autor návrhu: Ing. arch Ivan Kubík
miesto stavby: Bratislava, Nové mesto

rok: 2018

Dom opatrovateľských služieb
Polyfunkcie / Dom opatrovateľských služieb
Polyfunkcie / Dom opatrovateľských služieb
Polyfunkcie / Dom opatrovateľských služieb

Zoznam projektov