Polyfunkcie

Jogové centrum

typ dokumentácie: vizualizácie, 3D model, dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

autor návrhu: Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch Vojtech Škuta
miesto stavby: Bratislava-Kramáre

rok: 2016

Jogové centrum
Polyfunkcie / Jogové centrum
Polyfunkcie / Jogové centrum
Polyfunkcie / Jogové centrum

Zoznam projektov